درباره هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد

شرکت مادر تخصصی(هلدینگ) نسیم سلامت پاسارگاد با استعانت از درگاه الهی و با همراهی خانواده بزرگ بانک پاسارگاد؛ به منظور تقویت مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت و در راستای افزایش سطح سلامت در میهن عزیزمان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ به ثبت رسیده است.
با توجه به کمبود تخت بستری در کشور وهمچنین سن بالای بیمارستان‌های موجود و دسترسی نامتقارن و نا‌مناسب بیماران محترم به خدمات مورد نیاز، این هلدینگ احداث و بهره برداری از شهرک‌های سلامت در شهرهای قم، قزوین، تهران، اهواز، مشهد مقدس، کرج و اهواز را در دستور کار خود قرار داده است. این شهرک‌ها شامل دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان، هتل، مجموعه‌های اقامتی و ورزشی بوده که بیمارستان‌های مجموعه‌های ذکر شده با ظرفیت ۷۰۰۰ تخت بستری با مدل مشارکت بخش خصوصی و دولتی (Public Private Partnership) به فعالیت خواهند پرداخت.
در حال حاضر ساخت شهرک‌های سلامت در شهرهای قم و قزوین آغاز و مطالعات ساخت دیگر شهرک‌های سلامت نیز در حال برنامه ریزی می باشد.

آخرین رویدادها