درباره هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد

شرکت مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد؛ با استعانت از درگاه الهی و با همراهی خانواده بزرگ بانک پاسارگاد؛ به منظور تقویت مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت و در راستای افزایش سطح سلامت در میهن عزیزمان در تاریخ  ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ به ثبت رسیده است.
این هلدینگ درگام نخست ایجاد و بهره برداری از شهرک های سلامت در شهرهای قم، قزوین، تهران، اهواز، مشهد مقدس و کرج را در دستور کار خود قرار داده است. این شهرک ها شامل دانشگاه علوم پزشکی؛بیمارستان، هتل، مجموعه های اقامتی و ورزشی بوده که بیمارستان های مجموعه های ذکر شده با ظرفیت ۷۰۰۰ تخت بستری با مدل مشارکت بخش خصوصی و دولتی (Public Private Partnership) به فعالیت خواهند پرداخت.
در حال حاضر ساخت شهرک های سلامت در شهرهای قم و قزوین آغاز و مطالعات ساخت دیگر شهرک های سلامت نیز در حال برنامه ریزی می باشد.

آخرین رویدادها