اخبار و رویدادها

کسب تندیس برنز ششمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

کسب تقدیرنامه دو ستاره از دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

کسب تندیس سیمین در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانش KM4D با رویکرد سرمایه انسانی فناور

درگذشت جانگداز جناب آقای علی سلیمانی شایسته

کسب تقدیرنامه در یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

کسب تندیس برنزی در پنجمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت(MSR)

امضا توافق‌نامه سرمایه‌گذاری هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد و شرکت پردیس‌ژن؛ جهت توسعه‌ی زیرساخت فناوری HLA Typing

کسب تندیس بلورین در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانش با رویکرد رهبری دانشگران

کسب تقدیرنامه سه ستاره جایزه مسئولیت های اجتماعی

کسب گواهینامه حضور در دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

کسب گواهینامه حضور در دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

طرح برتر فولادی سال ۱۳۹۸ کشور در بخش ساختمانی

کسب تندیس بلورین در دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانش با رویکرد منابع