کسب تقدیرنامه سه ستاره جایزه مسئولیت های اجتماعی

چهارمین دوره کنفرانس ملی فرهنگ‌ سازمانی  و مراسم اعطای چهارمین جایزه مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت برگزار شد.

چـهارمیـن کنفرانس ملی فرهنگ‌ سازمانی با رویـکرد آینده پژوهی ارزش‌های اجتماعی و مراسم اعطای چـهارمیـن جایزه مسئولیت‌های اجتـماعی مدیریت در روز‌های ۱ و ۲ بهمن سال ۱۳۹۸ به همت انجمن مدیریت ایران و در دانشگاه خاتم برگزار شد.

در این کنفرانس دو روزه، با برگزاری سخنرانی‌ها و نشست‌های تخصصی، در خصوص موضوعات مختلف مدیریت، فرهنگ سازمانی، تعالی، مسئولیت‌های‌اجتماعی و … به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و تقدیرنامه سه ستاره جایزه مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت به پاس فعالیت های شرکت مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد در حوزه مسئولیت های اجتماعی به این هلدینگ اهدا گردید.