بازدید نماینده ی محترم دفتر رهبری از بیمارستان صحرایی در مناطق زلزله زده کرمانشاه- آّبان ۹۶