بازدید رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون از شرکت مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد