امضای قرارداد مشارکت بین NSP و UWMEDIC

شرکت UWMEDIC بزرگترین شرکت زنجیره ای Imaging Center در اتریش می باشد این اولین سرمایه گذاری در ایجاد ، راه اندازی و بهره برداری از مراکز Imaging Center با استانداردهای روز اروپا در ایران می باشد . هدف از این سرمایه گذاری :FDI، انتقال دانش و تکنولوژی ، مدل اداره ( Operating Model ) – Training – Teleradiology و …. می باشد .