• تعیین بهترین استانداردهای جدید در زمینه مراقبت های بهداشتی در بین کشورهای اسلامی الگو سازی و ارائه طرح های مطالعاتی و پیشنهادی کلان در توسعه سلامت
 • سرمایه گذاری (ساخت، تکمیل، تجهیز، بهره برداری و اداره) مراکز بیمارستانی، درمانی و بهداشتی شامل بیمارستان های درحال بهره برداری، نیمه تمام و جدید (جایگزین) در قالب قراردادهای مدیریت، واگذاری یا مشارکتی (ساخت، اداره و انتقال) و (ساخت، اداره و مالکیت)
 • اخذ تسهیلات بانکی و اعتباری برای امر بهسازی و توسعه و تعمیر مراکز آموزشی و درمانی و مجتمع های بیمارستانی پس از اخذ مجوز های لازم
 • مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی و همکاری با مدیریت بیمارستان ها، مراکز درمانی و موسسأت مشابه داخلی و خارجی از طریق عقد قرارداد های قانونی برابر ضوابط و مصوبات برای بازسازی، ارتقاء کیفیت، تجهیز و اداره تمام یا قسمتی از بخش های درمانی، کلینیکی و یا پاراکلینیکی به منظور ارایه خدمات به بیماران
 • تاسیس بیمارستان، درمانگاه، آسایشگاه، دانشکده پرستاری، دانشکده پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم
 • ارائه خدمات مورد نظر به بیماران نیازمند در امر درمان آنها از قبیل انجام اعمال جراحی، پیوند عضو و کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، پزشکی و پیراپزشکی با اخذ مجوزهای لازم از مراکز مربوطه
 • تاسیس، راه اندازی و خرید شرکت های که در حوزه سلامت فعالیت دارند و یا به مراکز بیمارستانی و بهداشتی-درمانی خدمت می دهند
 • مدیریت خدمات درمانی، بهداشتی و بیمارستانی، درمانگاه های تخصصی، موسسات پاراکلینیکی، تجهیزات پزشکی
 • تهیه و تدارک، خرید، تولید، توزیع، صادرات و واردات تجهیزات و وسایل مصرفی، دارو و غیر مصرفی در حوزه سلامت، پزشکی و بیمارستانی از طریق ایجاد شرکت های تخصصی و انجام مشارکت و سرمایه گذاری در آنها و به طور کلی انجام هر گونه معامله یا انعقاد هر نوع قرارداد و عملیاتی که مستقیم یا به طور غیر مستقیم در تحقق اهداف شرکت لازم و موثر باشد.
 • همکاریهای علمی و مطالعاتی با مراکز مطالعاتی و آموزشی در داخل و خارج از کشور
 • سایر فعالیت هایی که در راستای افزایش و ارتقاء سلامت، بهداشت و درمان مربوط می باشد
 • تامین، تجهیز و آموزش نیروی انسانی (مجریان سلامت) در راستای ارتقای عملکرد نظام سلامت و همچنین توسعه منابع انسانی مورد نیاز بخش مدیریت بهداشت و درمان (پزشکی و پیراپزشکی) از طریق مشارکت در آموزش و مطالعات، برگزاری سمینارهای آموزشی، چاپ نشریه و دستاوردهای شرکت به منظور توسعه فرهنگ مدیریت مراکز درمانی و شرکت در سمینارهای خارج و داخل کشور
 • ساخت و توسعه پروژه های شما با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به طور کار آمد
 • بکارگیری پیشرفته ترین روند کاری و تکنولوژی موجود در بخش مراقبت های بهداشتی برای پروژه
 • مشارکت در پروژه ها با عنوان سرمایه گذاری مشترک
 • آماده سازی خدمات مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا توسط زیرساخت یکپارچه فناوری اطلاعات
  • ایجاد و بهره برداری از شهرک های سلامت در شهر های قم، قزوین، تهران، اهواز، مشهد مقدس، کرج و اهواز
  • تامین و تولید دارو و تجهیزات پزشکی پیشرفته
  • ارائه خدمات گردشگری سلامت
  • طراحی و ساخت بیمارستان و مدیریت مراکز درمانی
  • مراکز غربالگری جنرال
  • هوشمند سازی سلامت و پزشکی از راه دور