ایجاد و بهره برداری از شهرک سلامت در شهر قزوین

مجتمع آموزشی درمانی قزوین یکی از ۷ مجموعه شهرک های سلامت زیر مجموعه هلدینگ سلامت پاسارگاد می باشد که با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در شهر قزوین و در سه زون آموزشی ، درمانی و خدماتی احداث خواهد شد. زمین اختصاص یافته برای پروژه در قطب آموزشی شهر قزوین و درمجاورت دانشگاه آزاد ، دانشگاه بین الملل امام خمینی ، سایت شتابگر ملی و تالارشهر و در وسعت ۹۵ هکتار واقع شده و زیربنای کل ساختمانها در این مجموعه بالغ بر ۵۵۰۰۰۰ متر مربع است .

 • انجام مطالعات امکان سنجی
 • قطعی شدن موقعیت زمین
 • دریافت پیش نویس عوارض  صدور پروانه ساختمان از شهرداری قزوین
 • اخذ مجوز زیست محیطی برای پروژه
 • تجهیز کارگاه برای انجام کارهای پیشنیازی
 • خرید انشعاب برق برای تجهیز موقت و اجرای زیر ساخت مربوطه
 • ایجاد راه دسترسی مستقل برای سایت ۹۵ هکتاری و احداث ورودی سایت
 • انجام نقشه برداری و توپوگرافی سایت ۹۵ هکتاری

اهم اقداماتی که در سال ۹۶ آغاز و یا در برنامه کاری گنجانده شده است :

 • احداث فنس پیرامونی و محصور نمودن سایت ۹۵ هکتاری و جاده دسترسی پیرامونی
 • شروع عملیات طراحی مستر پلان ( آماده سازی سایت )
 • شروع عملیات طراحی بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی
 • انجام عملیات خاکبرداری محل احداث بیمارستان