شهرک سلامت خاتم قم

درحال حاضر اولین پروژه شرکت نسیم سلامت خاتم شهرک درمانی ِآموزشی و سلامت خاتم قم در زمینی به مساحت یکصدهکتار در ابتدای جاده ورجان – قم بعد از شهرک پردیسان در حال ساخت میباشد.
این مجتمع شامل یک بیمارستان هزارتختخوابی عمومی و فوق تخصصی – دانشگاه علوم پزشکی با ظرفیت ۳۰۰۰ دانشجو – هتل مخصوص توریسم سلامت – هتل مخصوص همراهان بیماران- مجموعه های خرید و رفاهی – مجموعه های ورزشی و طب ورزشی – باغ گیاهان دارویی-  خوابگاه دانشجویی- سوییت های اقامتی کارکنان- مهدکودک و دبستان میباشد.
مهندسی بیمارستان توسط مشاور اتریشی موزر درحال انجام است و مدیریت طرح توسط شرکت ایرانی لیمان صورت میپذیرد.

شرکت نسیم سلامت به منظور یکپارچه سازی خدمات پزشکی، سلامت و آموزشی و همچنین افزایش رضایتمندی مشتریان و ذینفعان اقدام به راه اندازی شهرک سلامت خاتم واقع در قم نموده است.

این شهرک از ۳ قطب اصلی:

  • درمانی- سلامت: شامل بیمارستان، کلینیک ها و مراکز توریسم سلامت و طب ورزش
  • سلامت- آموزشی: شامل دانشگاه، فضاهای کمک آموزشی و مجموعه های ورزشی و خوابگاه
  • سلامت- رفاهی: اقامتی و خدماتی شامل مراکز اقامتی- رفاهی، مجتمع چندمنظوره اداری-تجاری، فضاهای سبز و خدمات پشتیبانی و مدیریت تشکیل شده است.