شرکت سلامت الکترونیک نسیم با هدف ارائه خدمات پیشگیری و مراقبتی ایجاد شده است. این شرکت بر بستر فن آوری الکترونیک تلاش می کند تا از مدرن ترین روش ها در مدیریت تشخیص، درمان و آرشیو اطلاعات و نیز ارتباطات مورد نیاز بهره جوید.

این شرکت با هدف ارائه خدمات سلامت و مبتنی بر فناوری های روز و سامانه الکترونیکی تاسیس گردیده است.

این شرکت تلاش می نماید نسبت به ارائه مدرن ترین و پیشرفته ترین خدمات، مناسب ترین و کمترین هزینه ها را برای گیرندگان خدمات فراهم آورد. بطوریکه با بهره وری نه تنها موجب کاهش هزینه ها، بلکه باعث افزایش کیفی خدمات نیز می گردد.

هم چنین با توجه به اینکه استفاده از زیر ساخت های الکترونیکی و شبکه ای در دستور کار این مجموعه می باشد امکان استفاده از بسیاری از خدمات در اقصی نقاط کشور با هدف عدالت و دسترسی به خدمات بیش از پیش میسر خواهد شد.

شرکت سلامت الکترونیک نسیم در دو حیطه تولید نرم افزار و نیز ارائه خدمات سلامت فعالیت می نماید و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته به منظور انتقال اطلاعات و آگاهی دادن به منظور تشخیص پزشکی ،درمان و مراقبت بیمار و آموزش هـای از راه دور که در ارتباط با ســـلامت باشد فعالیت می کند.