بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از مرکز درمانی نسیم سلامت – زلزله زدگان کرمانشاه- اسفند ۹۶