بازدید دکتر نمکی وزیر بهداشت از شهرک سلامت خاتم – بهمن ۹۷