• هلدینگ پیشرو در صنعت سلامت- وزارت صنعت و معدن و تجارت
  • شرکت منتخب در دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت
  • دریافت تندیس دهمین جشنواره ملی تولید کنندگان و مدیران جوان در ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ – خانه صنعت و معدن جوانان
  • شرکت منتخب در سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ برتر بهمن ماه ۹۵
  • شرکت کارآمد اقتصادی در سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ ها و گروه شرکت ها در ۲۳ بهمن ۹۵
  • دریافت تقدیر نامه جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت MSR AWARD در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ – انجمن مدیریت ایران
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱

تقدیر از طرح بیمارستان پاسارگاد

۴

سومی کنفرانس هلدینگ ایران

۵

دومین کنفرانس هلدینگ ایران

۶

دومین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان

۷

ششمین اجلاس مجمع عمومی اهل بیت

۸

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

۹

جایزه مدیریت دانش

۱۰

سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها