• کسب عنوان «هلدینگ پیشرو» در صنعت سلامت، ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ – وزارت صنعت و معدن تجارت
 • کسب عنوان «شرکت منتخب» در دومین کنفرانس بین‌المللی هلدینگ ایران – وزارت صنعت و معدن تجارت
 • دریافت تندیس دهمین جشنوارۀ ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان، ۱۷ آبان ۹۷ – خانه صنعت و معدن جوانان
 • کسب عنوان «شرکت منتخب» و «شرکت کارآمد اقتصادی»، ۲۳ بهمن ۱۳۹۵- سومین کنفرانس بین‌المللی هلدینگ برتر
 • دریافت تقدیرنامه جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت MSR Award با رویکرد توسعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۵- انجمن مدیریت ایران
 • دریافت گواهینامه نهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، ۱۱ آبان ۱۳۹۶- شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش
 • دریافت گواهینامه دومین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت MSR Award با رویکرد اخلاق حرفه‌ای، ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت گواهینامه اولین جایزه بین‌المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت تقدیرنامه سه ستاره با درجۀ ممتاز از سومین دورۀ جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت MSR Award، ۲ و ۳ بهمن ۱۳۹۷ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت تندیس بلورین دومین جایزه بین‌المللی مدیریت دانش، ۸ مهر ۱۳۹۸ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت تقدیرنامه یک ستاره چهارمین دورۀ جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، ۱ و ۲ بهمن ۱۳۹۸ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت تندیس طرح برتر فولادی در ساختمان، ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۳۹۸- انجمن سازه‌های فولادی ایران
 • دریافت تندیس بلورین سومین دورۀ جایزه بین‌المللی مدیریت دانش، ۸ مهر ۱۳۹۹ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت تندیس برنزی در پنجمین دورۀ جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، ۷ و ۸ بهمن ۱۳۹۹ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران، ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ – انجمن مدیریت مالی ایران
 • دریافت تندیس سیمین چهارمین دورۀ جایزه بین‌المللی مدیریت دانش، ۲۰ مهر ۱۴۰۰ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت تقدیرنامه دو ستاره از دوازدهمین دورۀ جایزه ملی مدیریت مالی ایران، ۲۸ دی ۱۴۰۰ – انجمن مدیریت مالی ایران
 • دریافت تندیس برنزی در ششمین دورۀ جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، ۵ و ۶ بهمن ۱۴۰۰ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت تندیس سیمین پنجمین دورۀ جایزه بین‌المللی مدیریت دانش، ۲۰ مهر ۱۴۰۱ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت تندیس برنزی در هفتمین دورۀ جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، ۴ و ۵ بهمن ۱۴۰۱ – انجمن مدیریت ایران
 • دریافت تقدیرنامه سه ستاره از سیزدهمین دورۀ جایزه ملی مدیریت مالی ایران، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ – انجمن مدیریت مالی ایران
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱

تقدیر از طرح بیمارستان پاسارگاد

۴

سومی کنفرانس هلدینگ ایران

۵

دومین کنفرانس هلدینگ ایران

۶

دومین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان

۷

ششمین اجلاس مجمع عمومی اهل بیت

۸

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

۹

جایزه مدیریت دانش

۱۰

سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها