آدرس: تهران، سعادت آباد، کوی فراز، انتهای خیابان مینا، شماره ۱
تلفن: ۲۲۳۴۷۴۷۱- ۲۲۳۴۷۴۴۲ – ۲۲۳۴۷۵۲۴ (۰۲۱)
نمابر : ۲۲۳۴۷۴۰۰
کد پستی: ۱۹۸۱۹۵۹۴۶۳
پست الکترونیک: info[@]salamatpasargad.com