شرایط و ضوابط احراز شغل کارشناس ارشد حسابداری یا حسابرسی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • رشته های مورد تایید: حسابداری (کلیه گرایش ها) از دانشگاه های معتبر
 • استان مورد نیاز برای شغل کارشناس ارشد حسابداری یا حسابرسی:
 • تهران (شهر: تهران )

شرایط لازم:

 • سابقه اجرایی: حداقل ۳ الی ۵ سال
 • تجربه حسابرسی: حداقل ۱ الی ۲ سال
 • جنسیت: خانم / آقا
 • محدوده سنی ۲۵ الی ۳۵ سال

توانمندی ها:

 •  آشنایی با امور مجامع شرکت ها
 • آشنایی با سیستم های گزارشگری و بودجه
 • توانایی مطالعه و بررسی فعالیت های انواع شرکت های تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری
 • بررسی گزارش های مالی و میزان رعایت استاندارد های حسابداری
 • بررسی اجرای مطلوب مصوبات هیات مدیره شرکت ها
 • توانایی ارزیابی عملکرد شرکت های مختلف
 • بررسی توانایی گزارش نویسی
 • توانایی بررسی نحوه اجرای امور در شرکت های زیر مجموعه
 • توانایی بررسی کارآیی و اثر بخشی نظام کنترل های داخلی شرکت های زیر مجموعه
 • آشنایی با نرم افزار های حسابداری