شرایط و ضوابط احراز شغل حسابرس ارشد داخلی

شرایط عمومی

 • رشته های مورد تایید: حسابداری، مالی یا سایر رشته های مرتبط
 • مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی
 • استان مورد نیاز: تهران (شهر: تهران )
 • سابقه اجرایی: حداقل ۳ سال تجربه کار حسابرسی داخلی و مستقل
 • جنسیت: خانم / آقا
 • محدوده سنی ۲۵ الی ۳۵ سال

شرح وظایف

 • ارزیابی ریسک و صرفه جویی در هزینه
 • انجام حسابرسی سالانه شرکت و نظارت بر چرخه حسابرسی
 • بررسی و نظارت بر امور مالی شرکت و ارائه راهکارهایی جهت مؤثرتر نمودن فرآیندهای مالی
 • کنترل بکارگیری و اجرای مناسب قوانین و مقررات مالی (بیمه، مالیات و…) در شرکت
 • هدایت چرخه حسابرسی کامل با بررسی انطباق مالیاتی، تأیید سوابق مالی و بازرسی حسابها
 • تجزیه و تحلیل نتایج حسابرسی و ارائه راهکارهای ممکن برای اقدامات مالی ناکارآمد به مدیریت
 • ارزیابی رویه‌های حسابداری شرکت، حقوق و دستمزد، موجودی‌ها و صورت‌های مالی برای هدایت سیاست‌گذاری مالی
 • پیگیری با مدیریت برای اطمینان از اعمال اصلاحات در رویه‌های مالی شرکت
 • مدیریت و راهبری تیم حسابرسی، نظارت و آموزش سایر همکاران حسابرسی
 • تهیۀ گزارشات حسابرسی داخلی
 • مستندسازی گزارشات و مدارک و مستندات پرونده های حسابرسی

الزامات

 • دانش قوی از استانداردها، رویه‌ها، قوانین و مقررات حسابرسی و حسابداری
 • مهارت‌های ریاضی و توانایی تجزیه و تحلیل داده هایی مالی و کار با حجم زیادی از داده های مالی
 • مهارت‌های کامپیوتری پیشرفته و دانش کار با نرم افزارهای مالی (راهکاران)
 • مهارت‌های ارتباطی و رهبری قوی
 • توانایی فردی از جمله توجه به جزئیات، بسیار دقیق، سازمان یافته و مهارت تحلیلی بالا